Liceul Tehnologic "Ştefan Manciulea", Blaj

"...Educaţia este pentru om ceea ce soft-ul este pentru computer."

ȊNVĂŢĂMÂNT LA ZI

Profilul Domeniul de

pregătire de bază

Calificare profesională

Clasa
SERVICII Economic ---- a IX-a A
---- a X-a A

Tehnician în activităţi economice

a XI-a A
a XII-a A

Comerţ

Comerciant - Vânzător a IX-a Înv. prof. de 3 ani   (1/2)
a X-a Înv. prof. de 3 ani   (1/2)
a XI-a Înv. prof. de 3 ani   (1/2)

RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Industrie alimentară

Brutar - Patiser - Preparator produse făinoase

a IX-a Înv. prof. de 3 ani  (1/2)
 a X-a Înv. prof.   de 3 ani
a XI-a Înv. prof. de 3 ani   (1/2)

Agricultură

---- a IX-a B
---- a X-a B

Tehnician horticultor

a XI-a B
a XII-a B

ȊNVĂŢĂMÂNT LA SERAL

Profilul Domeniul de

pregătire de bază

Calificare profesională

Clasa

RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Agricultură

---- a IX-a
Tehnician horticultor
a XI-a
a XII-a A
a XII-a B
a XIII-a A
a XIII-a B

PROGRAMUL "A DOUA ŞANSĂ"

AN I

AN II

AN III

AN IV


 

© 2011 Liceul Tehnologic "Ştefan Manciulea", Blaj.

Designer: prof. Iulia Dancu