Liceul Tehnologic"Ştefan Manciulea", Blaj

"...Educaţia este pentru om ceea ce soft-ul este pentru computer."

 

 

PLAN DE ŞCOLARIZARE  2024-2025
Afis Zi1 24-25    Afis Zi2 24-25

Afis seral 24-25

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT LA ZI
Profilul Domeniul şi pregătirea de bază Nr. de locuri Clasa      
SERVICII Economic
(Tehnician în activităţi economice)
24 a IX-a A
RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI Agricol
(Tehnician Horticultor)
24 a IX-a B
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 3 ANI
Domeniul Pregătire de bază Nr. de locuri Clasa
INDUSTRIE ALIMENTARĂ Brutar patiser –preparator produse făinoase 12 a IX-a
COMERȚ Comerciant / Vânzător 24 a IX-a
ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL 3 ANI
Domeniul Pregătire de bază Nr. de locuri Clasa
TURISM ŞI ALIMENTAŢIE
Bucătar 12 a IX-a
STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ (6 luni)
Domeniul Pregătire de bază Nr. de locuri
COMERŢ

Comerciant–vânzător

28
(Absolvenţi
clasa a X-a)
PROGRAMUL "A DOUA ŞANSĂ"
Absolvenţi ai ciclului primar 15 An I
ÎNVĂŢĂMÂNT LA SERAL
Profilul Domeniul şi pregătirea de bază Nr. de locuri Clasa
RESURSE NATURALE SI PROTECTIA MEDIULUI Agricol
(Tehnician Horticol)
28 a IX-a
28 a XI-a (sem II)
ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL (2 ani) - CU PLATA
Profilul Domeniul şi pregătirea de bază Nr. de locuri Clasa
RESURSE NATURALE SI PROTECTIA MEDIULUI Agricol
(Tehnician protecţia plantelor)
28 An I

 

 

© 2019 Liceul Tehnologic "Ştefan Manciulea", Blaj.

Designer: prof. Iulia Dancu